Zverejnil v rubrike Recenzie revírov člen ceskie.

Revúca je podhorská rieka, prameniaca pod Donovalmi na liptovskej strane Veľkej Fatry. Steká dolinou smerom na Ružomberok, v ktorom sa vlieva do Váhu. Rieka prekonáva od prameňov po ústie prevýšenie vyše 1100 metrov na 33 kilometroch toku. Lovný úsek začína v Liptovskej Osade, kde sa stretáva s prítokom Korytnica a pokračuje až po závod SOLO v Ružomberku. Odtiaľ až po ústie do Váhu je vyhlásená chránená rybia oblasť, čo znamená zákaz lovu rýb (neresisko podustvy a hlavátky). Na Revúcej úspešne hospodári MsO SRZ Ružomberok (informácie o hosťovacích povoleniach tu).


Charakter vody

Jedná sa o pomerne rýchlu rieku, so štrkovým dnom a väčšími balvanmi v toku. Rýchlejšie úseky s podomletými brehmi a veľkými okrúhliakmi striedajú hlboké tône a dlhé tíšiny. Domáci rybári majú obľúbené miesta, avšak ryby nájdete roztrúsené po celom toku, za väčšími kameňmi či na hranách prúdov. V lete je na lov ideálna voda deň po prehánkach – teda mierne vyššia, ale už takmer vyčistená. Naopak, hoci krátky, ale intenzívny lejak dokáže veľmi rýchlo zakaliť Revúcu do kávovej farby a znemožniť rybačku na niekoľko hodín, keďže je spádová oblasť pre množstvo potôčikov a prameňov. Väčšinou je však voda chytateľná.


Ryby

Čo sa osádky rýb týka, dominantnou rybou vo vyšších úsekoch je pstruh potočný, nižšie (najmä pod rybochovom) má silné zastúpenie aj pstruh dúhový. V posledných rokoch bola Revúca výdatne zalipnená, preto lipeň už nie je vzácny úlovok, ale, naopak, často chytanou rybou a to až do veľkosti cez 40 centimetrov, zvyčajne okolo 25 centimetrov. Svoje samozrejme urobilo aj zvýšenie lovnej miery až na 40 centimetrov*.

Veľkosti lovených potočákov a dúhakov tiež prospelo zvýšenie lovnej miery na 30 centimetrov*, vďaka čomu sú relatívne časté úlovky atakujúce túto hranicu, čo samozrejme spestruje chytačku. Vytrvalý rybár je v posledných rokoch v porovnaní s minulosťou o niečo častejšie odmenený potočákmi cez 40 centimetrov. Trofejné kusy môžu vzácne prekročiť hranicu 50 čísiel. O tom, že pôvodný obyvateľ tejto rieky akejkoľvek veľkosti si zaslúži vždy slobodu, hovoriť samozrejme netreba.

*aktualizované 2018


Technika lovu

Charakter vody umožňuje lov na všetky obľúbené techniky – na suchú aj mokrú muchu či na nymfu, podľa situácie alebo chuti. Čo do počtu lovených rýb, asi najúspešnejsí je lov na českú (krátku) nymfu, štandardným brodením pri brehu proti prúdu a „prehadzovaním“ tôní za kameňmi, čím je tento lov o niečo zaujímavejší ako nymfovanie „na veľkej vode“. Vďaka rýchlej vode sa väčšinou nemusíme báť, že ryby poplašíme neopatrným brodením, treba však dodržiavať istú minimálnu vzdialenosť, aby sme ich neplašili vizuálne. Kto chce maximalizovať šancu na väčšieho potočáka, mal by lov „na krátko“ vynechať.

Najmä vďaka lipňom má zmyseľ naviazať suchú mušku o niečo častejšie. V skorých jarných mesiacoch býva úspešný streamer (z jari pri stave vody nad 65 centimetrov odporúčam skôr vychádzku na iný revír, stav vody sa dá overiť na SHMU).


Zaujímavé miesta

Revúcu silno ovplyvňujú najmä 4 stavby na toku, lov je zaujímavý nad/pod nimi:

  • 1. odber časti vody pre rybochov (pri Nižnom Matejkove) [48.998046, 19.289924], v dôsledku ktorého úsek nižšie trpí v lete nedostatkom vody,
  • 2. MVE Bohunka, ktorá sa nachádza medzi nápustom a výpustom rybochovu – pri nízkom stave vody je vypnutá a vodu neodoberá (malé plus pre jej majiteľa)
  • 3. závod Kovo a MVE, ktorá taktiež odoberá Revúcej časť vodu a v lete tento relatívne krátky úsek trpí nedostatkom vody
  • 4. splavy v Ružomberku, ktoré tvoria migračnú bariéru s Váhom (našťastie sú umiestnené až cca 500 metrov od ústia, preto aj napriek tomu v tomto krátkom úseku – chránenej rybej oblasti – prebieha intenzívny neres napr. podustvy)

Zaujímavý je úsek okolo koliby Bodega (po aj proti prúdu), ktorý si azda najviac zachoval typický ráz koryta aj okolitej krajiny, strieda sa zalesnená rieka s lúčnym charakterom toku. Revúca je však bez nadsádzky krásna po celej dĺžke toku a teda kdekoľvek zabrodíte, zažijete peknú chytačku.