Zverejnil v rubrike Aktuality člen ceskie.

Pred necelými dvoma rokmi som bol očitým svedkom splavenia kalu na jednom z prítokov Moravy, potoku Mláka. Vypustenie pravdepodobne nádrže s močovkou spôsobilo v období sucha „prívalovú vlnu“, teda krátkodobé a výrazné zdvihnutie hladiny.

Vysoké množstvo dusičnanov zapríčinilo – okrem iného – akútny nedostatok kyslíka vo vode, v dôsledku ktorého sa ryby dusili. Naviac, prakticky celá populácia jednoročkov skončila po opadnutí vlny omráčená na brehu. Štastnejšie kusy prežili jedovatú vlnu pridusené v „závetrí“ hlbších jám s nekontaminovanou vodou. O udalosti bola samozrejme informovaná MO SRZ BA IV, ako aj ichtyológ. Článok z októbra 2017 nájdete tu.

Tento rok sa situácia opakovala. Dôsledky sú však pravdepodobne o to závažnejšie, že vzhľadom na vysokú hladinu Moravy môžu byť v prítokoch ešte stále naťahané aj generačné ryby z obdobia neresu. Kal neprežila celá populácia kapra, ako aj zubáča. Odolnejšie druhy (jalec, hrúz) vo väčšej miere, tak ako minulý rok, prežili. Potok však zažil aj znečistenia zo splaškov z Devínskej Novej Vsi, ktoré vytrávilo všetko živé, vrátane odolných hrúzov (2016).

Morava nemá mnoho prítokov, teda ani neresísk. Koľkokrát sa podobná genocída na rybej populácií ešte zopakuje?