Zverejnil v rubrike Príbehy člen ceskie.

Dnes sme boli svedkami krátkeho, no bohužiaľ efektívneho úhynu rýb na jednom z prítokov Moravy. Kal neurčitého zloženia (pravdepodobne všetko možné od hnojív, oleja až po bahno) sa prehnal potokom a za najmenej niečo vyše polhodiny usmrtil všetok tohtoročný plôdik, ktorý sa ešte nestihol splaviť do Moravy. Úhyn starších generácií rýb pravdepodobne nebol úplný (našli sa uhynuté, resp. hynúce viacročné jalce a pleskáče).

Úhyn je riešení za účasti SRZ a príslušných orgánov. Škody mohli byť ešte väčšie, nakoľko prítok je na jar neresisko mnohých druhov rýb.