Zverejnil v rubrike Začíname muškáriť člen ceskie.

Podhorská rieka, večerné rojenie. Nad hladinou tancujú podenky. Jedna padá do tíšiny kúsok od brehu. Pod ňou sa pohne tieň. Tieň nadobúda čoraz jasnejšie obrysy, až sa podenka dostane priamo nad neho. Hladina sa otvára a v chvíľkovom kráteri podenka mizne. Hneď nato hladinu prereže napnutie šnúry…

Lov na suchú mušku (na sucho, sušenie) je bezpochyby kráľovskou technikou rybolovu. Pri troche fantázie môžeme vychádzky na objaveného trofejného potočáka prirovnať k lovu srnca – s tým rozdielom, že ulovenému súperovi darujeme slobodu.

Lov na suchú mušku je jednoduchý. Postačí zvládnuť základy práce s muškárskou šnúrou a držať sa niekoľkých zásad.

Nájdeme zbierajúcu rybu

Môžeme prechytávať úseky, kde rybu predpokladáme, avšak nájsť zbierajúcu rybu a okabátiť ju dokonale predloženou muchou je nielen krásny, ale aj nesmierne efektívny spôsob lovu. Ak ryba zakrúžkovala raz, je na mieste, kŕmi sa a zakrúžkuje znovu – ak ju zbrklosťou nevyplašíte.

Ryba nás nesmie zbadať

K nájdenej rybe pristupujeme proti prúdu, nakoľko tá je otočená smerom na prúd, ktorý jej prináša potravu. Brodíme tým opatrnejšie, čím je rieka kľudnejšia – vlnenie vody zaručene vyplaší každú rybu.

K rybe určite nepristupujeme z vysokého brehu – čím väčší je lom svetla medzi rybou a nami,
tým horšie nás ryba vidí a vice versa.

Snažíme sa znížiť našu siluetu. Pohybujeme sa ďalej od brehu, krytý trávami a kríkmi. Do vody vchádzame prikrčený. Dobrá pozícia je základ dobrého náhodu.

Náhod si premyslíme

V prípade skúsených rýb máme často len jeden pokus. Preto si vytiahneme z kolečka dostatok šnúry, uistíme sa, že nášmu hodu nič nestojí v ceste a všimneme si prúdenie rieky – ponúknutá mucha musí byť nerušene splavovaná prúdom. Neuškodí, ak urobíme skúšobný náhod pomimo zorného poľa ryby a uistíme sa o odhadnutej vzdialenosti, ako aj o prúdení vody. Po celý čas je nutné ostať, napriek adrenalínu, pokojný.

Naša mucha predstavuje pre rybu energeticky zanednateľné sústo – náhod musí byť presný, aby potenciálny energetický príjem z muchy bol pre rybu väčší, ako energia vynaložená na jej získanie.

Náhod musíme smerovať kúsok nad miesto, kde ryba stúpa k hladine a muchu do tejto oblasti nechať splaviť. Ryba si tak muchu všimne včas a pohodlne k nej vystúpa.

Pstruh dúhový na suchú mušku

Ak ryba muchu odmietne

Ak sme muchu odprezentovali správne a ryba sa nezdvihla, zvolíme iný vzor. Ak sa ryba zdvihla za muchou, ale nezabrala, skúsíme rovnaký vzor prezentovať mierne potopený vo filme hladiny (a vice versa). Medzi náhodmi dávame krátke prestávky, aby sme rybu nevyplašili.