Zverejnil v rubrike Príbehy člen ceskie.

Muškárenie, ako ho poznáme dnes, vzniklo vo Veľkej Británií. Práve tam začali v 19. storočí vznikať prvé združenia, odborná literatúra a komerčná výroba rybárskeho náčinia. Tvrdiť však, že muškárenie – ako technika lovu na umelú mušku – vymysleli práve na Britských ostrovoch, by nebolo ani zďaleka pravdivé.

Lov rýb za pomoci umelých mušiek je zaznamenaný naprieč Západnou Európou omnoho skôr, už od 15. storočia. Prvýkrát je muškárenie písomne zachytené pravdepodobne v nemeckom románe z roku 1210, kde hlavný hrdina brodil bosí potokom a na „háčik s pierkom“ chytal pstruhy a lipne.

Historicky však úplne prvá zdokumentovaná zmienka o technike pripomínajúcej dnešné muškárenie siaha až do 2. storočia – do Macedónska, na rieku Astraeus. Písomné pramene hovoria a o rybároch, ktorí „…zahnú háčik, omotajú ho červenou vlnou, pomocou ktorej upevnia dve navoskované kohútie brká ako krídieľká“ a následne udicou bez navijaku ponúkajú muchu zbierajúcim rybám.

Od lovu k športu

Muškárenie je najstaršou technikou športového rybolovu. Svoju pozíciu v dnešnom svete nadobudlo, ako bolo naznačené na začiatku článku, vo Veľkej Británií.

17. storočie

Význam muškárenia v dobovom Anglicku podčiarkuje napríklad fakt, že samotnému športovému rybolovu sa venovaj aj William Shakepeare, pričom jeho spoločník napísal jednu z prvých básnických zbierok na túto tému vôbec (Tajomstvá športového rybolovu – The Secrets of Angling, 1613).

18. storočie

Postupne sa vnímanie muškárenia mení z rýdzo poetického pohľadu na viac športový, vzniká prvá literatúra zachytávajúca techniky lovu a správanie rýb. S rastúcou obľúbenosťou tohto športu netrval príchod komerčnej výroby dlho. Vznikli prvé rodinné firmy, zaoberajúce sa výrobou udíc s očkami z bambusu a jednoduchých navijakov z mosadze.

Kvalitatívny skok znamenala priemyselná revolúcia, ktorá pozdvihla dovtedy pracne vyrábané splietané šnúry na iný level. Stále však, teraz už hodvábne šnúry, predstavovali problém. Ľahko sa motali a museli byť často povrchovo ošetrované. Napriek tomu bolo nutné šnúru najmenej raz za 4 hodiny nechať vyschnúť. Môžeme len špekulovať, či opätovný nárast popularity muškárenia v druhej polovici 20. storočia bol spôsobený práve príchodom moderných, sklolaminátových prútov a syntetických šnúr.

19. storočie po súčasnosť

S rastúcou životnou úrovňou obyvateľstva naberá muškárenie začiatkom 19. storočia čoraz viac na popularite. Objavuje sa odborná literatúra, podrobne rozoberajúca životný cyklus hmyzu (The Fly-fisher’s Entomology, 1836), ale aj ľahšie stráviteľná literatúra pre hobby lovcov, opisujúca základné techniky a vzory. Až okolo roku 1850 taktiež prichádza k výraznej popularizácií jednoručných muškárskych udíc a dovtedy používané obojručáky sú pomaly vytláčané do úzadia (nachádzajú uplatnenie pri technikách, kde sú využívané už do dnes).

Práve v tomto období vzniká „kult“ upstream dry-fly fishing, tj. lov na suchú mušku proti prúdu, ktorý je považovaný za jedinú a pravú kráľovskú techniku lovu na pomalých, kriedových riekach anglického juhu (napriek tomu sa úspešne rozvíja aj ďaľšia technika, a to lov na mokrú mušku).

F.M. Halford ako prvý definoval lov na suchú mušku ako „…prirodzenú prezentáciu čo najvernejšej napodobeniny rojaceho sa hmyzu, zbierajúcej rybe“.

Túto definíciu rozviedol v piatich bodoch:

  1. nájdenie ryby, zbierajúcej rojaci sa hmyz z hladiny
  2. ponúknutie vierohodnej umelej napodobeniny, s rojacím sa hmyzom zhodnej farbou aj veľkosťou
  3. prezentácia muchy prirodzene, vo filme hladiny
  4. náhod musí byť ľahký a vedenie muchy prirodzené, bez ťahania prúdom
  5. predchodzie 4 body musia byť splnené tak, aby ryba netušila prítomnosť rybára

Ku koncu 19. storočia naberá muškárenie na popularite aj v USA, kde si však ťažkú hlavu z tradičných techník nerobia a tie rýchlo prispôsobia svojím podmienkam – rýchlejším, horským riekam, ale aj lovu ostračiek (bass), pričom vznikajú vzory múch práve na lov tejto ryby.

Vedeli ste, že…

…pstruhy potočné boli umelo dovezené do Austrálie v roku 1864, aby ponúkli možnosť „pánskeho športu pre mládež ako alternatíve voči kaviarňam a kasínam“?

…prvá zdokumentovaná zmienka o komerčnom predaji viazaných múch je z roku 1854? Pričom ani na Britských ostrovoch dnes úplne automaticky neplatí rovnosť rybár = viazač.