Zverejnil v rubrike Recenzie revírov člen ceskie.

Nepramení, ale zato ústi. Nie je revírom, no predsa sa tam loví. Bratislava nemá mnoho potokov vhodných na muškárenie, tak možno preto to osud zariadil tak, aby jeden z nich tiekol radšej dvojmo. Ak vás teda v hlavnom meste prepadne chuť zabrodiť a pospúšťať suchú mušku popod jelšové kriaky, nech sa páči. Potok Mláka.

Od neprameňov po rybník v Devínskej

Mláka (tiež známa aj ako „Blatá“) začína odrazením v stavidle stupavského potoka v kaštielskom parku. Kým Stupavský potok sebavedomo pokračuje s dostatočným objemom vody a až po sútok s Malinou tvorí domov pre potočáky a dúhaky, Mláka je na prvých kilometroch malý kanál so stabilnou populáciou nanajvýš hrúza. Na konci územia Stupavy je „obohatená“ o výtok z miestnej ČOV a pokračuje priamočiaro cez polia. V týchto úsekoch sa objavujú prvé jalčeky, nanajvýš však dvojročky.

Revírne číslo 1-0390-1-1 (Morava č.1)
Charakter kaprová tečúca
Brodenie možné po celej dĺžke revíru
Povolenie kaprové miestne/zväzové
Hĺbka 10 až 30 cm

Pri golfovom klube sa stáča a konečne opúšťa panelovú reguláciu. Tok je už čiastočne zatienený a objavujú sa prvé jamky. V podobnom duchu pokračuje popri areáli Volkswagenu, priberá významnejšie prítoky Mariánsky potok (z Marianky) a Vápenický potok (zo Záhorskej Bystrice). Mláka tu síce tečie rýchla a čistá, no najmä v lete je pre mimoriadny porast prakticky nechytateľná. Dno je pieskové s občasnou štrkovou lavicou. Obsádku tvorí prakticky výlučne jalec a hrúz.

Mláka tu síce tečie rýchla a čistá, no najmä v lete je pre mimoriadny porast prakticky nechytateľná.

Charakter potoka sa mení pri vyšnej ČOV Devínska Nová Ves. Mláka opúšťa čiastočne regulované koryto vymyté do pieskovo-ílovitého podložia a vteká do starej kamennej regulácie. V týchto miestach charakterom pripomína bežný pstruhový potok – čistá, rýchla voda, s občasným splavom, čiastočne zatienená. Takto pokračuje až po nižšiu ČOV, pod ktorou výrazne spomaľuje, dno sa mení na blatisté.

Potok Mláka v poliach pri Volkswagene

Potok Mláka v poliach pri Volkswagene

Od Devínskej po Moravu

Priamo v Devínskej Novej Vsi je pomalší tok síce menej atraktívny pre muškára, o to viac však vyhovuje dominantnej rybe – jalcovi. Míľnikom na potoku je stavidlo pri rybníku, ktoré tvorí neprekonateľnú migračnú bariéru. Kúsok pod rybníkom je ďaľšie stavidlo, ktoré plní najmä protipovodňový účel pre poldre pod ním. Toto stavidlo je postavené na akomsi „bode zlomu“ – práve po toto miesto zvykne migrovať ryba z Moravy, vyššie už nie. A to až do tej miery, že jednak začiatkom leta je tento úsek Mláky plný najrôznejšieho poteru, a zároveň, v zime prakticky celá populácia rýb odchádza na zimoviská v Morave.

Mláka je tu dostatočne veľká, aby ste si „užili“ aj klasické nahadzovanie cez hlavu, a osádka rýb vďaka kontaktu s Moravou pestrá.

Napriek slabej zime býva úsek od protipovodňového objektu po sútok s Moravou rybársky najproduktívnejší – vďaka priamemu spojeniu s Moravou. Od protipovodňového objektu tečie Mláka úplne neregulovaná. Najskôr lesíkom, neskôr krásne meandruje cez polia, pod mostom Chucka Norissa vytvára viacero hlbokých jám, až sa napokon vlieva do Moravy.

Potok Mláka pod mostom Chucka Norissa

Potok Mláka pod mostom Chucka Norissa

Muškárenie na Mláke

Ak chcete zachytať aj väčšie kusovky (27+) a nevadia vám zvedavé pohľady okoloidúcich a cyklistov, zabroďte niekde od sútoku s Moravou po rybník v Devínskej. Mláka je tu dostatočne veľká, aby ste si „užili“ aj klasické nahadzovanie cez hlavu, a obsádka rýb je vďaka kontaktu s Moravou pestrá. Dominantná ryba je jalec hlavatý, ale chytiť môžete takmer akúkoľvek nížinnú rybu. Spestrenie v podobe ďaľších druhov prichádza po povodniach, ale aj po vypúšťaní rybníka, keď sa v potoku zavše objaví nejaký húfik ostriežov a zopár šťúk, zubáčov či kaprov.

Pokiaľ rybačke v absolútnom súkromí dokážete obetovať možnosť chytať väčšie ryby, zabroďte kdekoľvek od Volkswagenu po objekt ČOV. Čaká tu na vás nedotknutý potok s množstvom menších jamiek. Váš úlovok však budú tvoriť výlučne menšie jalce a hrúzy.

Tak alebo onak, potok Mláka ponúka výborné podmienky na dobrú jalcovačku v prostredí lužných lesov, a to rovno v hlavnom meste. Nič viac, ale ani nič menej.

 

Ak vás myšlienka muškárenia na potoku Mláka zaujala, prečítajte si aj Úhyn na prítoku Moravy.