Zverejnil v rubrike Ako na to člen Samael.

Úvodom Vás pekne pozdravujem, všetci nadšenci muškárenia! Z dôvodu, že počasie vonku nie je veľmi priaznivé na rybačku, som sa rozhodol, že Vám prinesiem pokračovanie, teraz už série Odpáľte to oboma rukami. Verím, že si v ňom nájdete zaujímavé informácie, ktoré Vám pomôžu, ak by ste chceli začať muškáriť s obojručným muškárskym prútom.

V minulej časti Ako na to – Odpáľte to oboma rukami I. som Vám viacmenej rozpovedal môj príbeh o tom, ako som sa dostal k obojručným prútom. Dnes by som Vám chcel trochu priblížiť resp. nasmerovať Vás na problematiku muškárskych šnúr pre obojručné prúty. Budem sa venovať moderným strelným hlavám, ktoré sú v angličtine označované ako „shooting heads“. Zameriavať sa budem na skagit shooting heads a scandi shooting heads. Článok je určený hlavne pre začiatočníkov. Skúsení spey muškári určite vedia, ako vybrať tú spravnú šnúru resp. strelnú hlavu.

Základné informácie o muškárskych šnúrach pre obojručné prúty už priniesol zakladateľ tejto stránky, užívateľ Ceske, v článku pod titulkom Ako na to – Obojručné prúty. Nerád by som veľmi opakoval to, čo už bolo povedané, no úplne sa tomu asi nevyhnem. Budem sa snažiť skôr jeho článok doplniť resp. uviesť niektoré informácie, ktoré som sa dozvedel v procese kupovania a skúšania strelných hláv pre moje prúty.

Čo si vlastne mám kúpiť? Skagit alebo Scandi? Potrebujem ešte niečo iné?

Tak túto otázku som si kládol hneď potom, ako som si kúpil svoj prvý obojručný muškársky prút. Veru, mal som v tom na začiatku dobrý guláš, aj keď mi dosť pomohol Ceskie a štúdium článkov na zahraničných weboch, ktoré pojednávali o tejto téme. Zámerne som do nadpisu tohto odseku neuviedol „spey“, lebo sa nechcem venovať tradičným spey šnúram pre obojručné prúty. Nikdy som takúto šnúru nemal na navijáku, ani som s ňou nikdy nehádzal. Ohľadom tradičnej spey šnúry Vám môže pomôcť Ceskie, ktorý takú šnúru vlastní a aj s ňou loví ryby.

Ako už trefne uviedol vo svojom článku Ceskie, v prípade Skagit aleo Scandi strelných hlav sa nejedná o štandardnú WF šnúru, na ktorú sú muškári zvyknutí z používania na jednoručnom prúte, ale o dva systémy určené na dopravovanie mušiek resp. strímrov k loveným rybám. V oboch prípadoch, v podstate, ide o strelené hlavy, ktoré nepredstavujú kompletnú muškársku šnúru, ako je to v prípade použitia štandardných WF šnúr pre jednoručné prúty. Skagit alebo Scandi strelná hlava, sama o sebe, nie je schopná letu resp. je „nemožné“ s ňou nahadzovať. Schválne som napísal nemožné v úvodzovkách, lebo v prípade Scandi je náhod, čisto iba s hlavou, možný, no šnúra nemusí správne letieť a taktiež môže byť výrazne ovplyvnené správne rozbalenie šnúry na vodu. Pri použití Skagit hlavy, končí hod viacmenej fatálne, čiže neúspešne (v ponímaní správneho nahadzovania resp. správneho chovania Skagit systému pri nahadzovaní).

Z čoho sa Skagit a Scandi systém skladá?

Poďme sa teraz pozrieť z čoho sa vlastne Skagit a Scandi systém skladá, aby sme ho mohli správne nahadzovať. Základom oboch systémov je strelná hlava angl. „shooting head“ a vodiaca resp. strelná „šnúra“, v angličtine „running line“ resp. „shooting line „, ďalej budem označovať výrazom „running“. Strelná hlava sa na running napája spojením slučka do slučky, v angl. „loop to loop“ a v dnešnej dobe sa celkovo všetky časti týchto systémov spájajú loop to loop. To znamená, že running aj strelná hlava je od výroby vybavená slučkami, aby sa dali tieto časti ihneď spájať. Toto pravidlo nemusí platiť pre všetky hlavy a runningy, no dnes už lídri na trhu výroby týchto systémov tieto časti ukončujú továrne vyrobenými slučkami. Na koniec strelnej hlavy sa napájajú potápavé konce, angl. „sink tipy“ alebo vodiace nadväzce (neviem, či to správne nazývam v slovenskom jazyku), angl. „polyleadre alebo versileadre“. Tieto sink tipy alebo polyleadre majú za úlohu správne preniesť energiu zo strelnej hlavy cez nadväzec až k muške resp. strímru. Okrem toho je ich úlohou dopraviť mušku do správnej hĺbky, keďže sa vyrábajú v rôznej dĺžke a rôznej denzite resp. s rôznou rýchlosťou potápania. Rozoberať detailne rôzne typy sink tipov a polyleadrov, nie je úlohou tohto článku a kľudne by to vystačilo na samostatný článok.

Napájanie jednotlivých časti systému strelných hlav. Foto, zdroj: internet.

Z obrázka vidieť napájanie jednotlivých častí systému na seba, ako aj to, že tradičná spey muškárska šnúra má running pevne spojený, integrovaný, s hlavou, ako pri WF šnúrach pre jednoručné prúty. Treba povedať, že aj pre obojručné prúty sa vyrábajú integrované strelné hlavy, no v tomto prípade strácate možnosť meniť strelné hlavy, podľa potreby. V prípade neintegrovanej strelnej hlavy, máte na navijáku podklad angl. „backing“, ktorý vyzerá ako tenká rovná muškárska šnúra alebo iný podklad, za ním running a na tento running pripojíte strelnú hlavu. Pokiaľ sa rozhodnete pri inú strelnú hlavu, tak pôvodnú odpojíte, odložíte a na running dáte inú, vhodnú hlavu a running ostáva pôvodný.

Spojenie runningu a strelnej hlavy slučka do slučky angl. „loop to loop“.

Running je tenká „šnúra“, na ktorú sa napája masívna strelná hlava. Oproti runningu, strelné hlavy pre obojručné prúty sa svojou hrúbkou skôr podobajú na kábel k sluchátku od starého telefónneho aparátu, aké sme poznali v dobe socializmu, ako na nejaké štandardné WF šnúry pre jednoručné prúty. Je to dané tým, že na potrebnom „nabití“ prútu pred samotným náhodom, sa zúčastňuje podstatne kratšia časť strelnej hlavy ako v prípadne štandardnej WF šnúry pre jednoručné prúty. Tým pádom musí byť na kratšej vzdialenosti rozložená vyššia hmotnosť, čo sa premietne do hrúbky strelnej hlavy. Výhodou však je, že na odhodenie muchy alebo strímra potrebujete výrazne menej miesta za sebou ako pri štandardnom hode ponad hlavu s jednoručným prútom. Dokonca za určitých podmienok dokáže nahodiť aj z brehu a to aj v prípade, že máte relatívne blízko za sebou vegetáciu, kde s jednoručným prútom by náhod bol takmer nemysliteľný, aj pri použití strelnej hlavy určenej pre jednoručný prút.

A čo prezentácia muchy? Ako to vlastne je?

Spomenul som vyššie, že výhodou Skagit a Scandi strelných hláv je nahadzovanie v stiesnených podmienkach, na miestach, kde iné muškárske techniky zlyhávajú. Ako všetko, aj tieto systémy majú svoje nevýhody. Jednou z nich je resp. môže byť, za určitých okolností, pri love určitých druhov rýb, jemnosť prezentácie muchy. So Skagit a Scandi strelnými hlavami nie je možné dosiahnúť tak jemnú prezentáciu muchy ako v prípade tradičnej spey šnúry alebo nebodaj štandardnej WF šnúry pre jednoručné prúty. Túto nevýhodu je však možné, do určitej miery, kompenzovať taktikou lovu s týmito systémami. Nevýhodou môže byť celková cena finálneho systému, plne použiteľného v reálnych podmienkach lovu. Taktiež možnosti, do akej hĺbky sa dajú dostať muchy majú svoje reálne hranice. Veľkosť odhadzovaných múch je tiež limitovaná a pomocou jednoručných prútov sa dajú nahodiť väčšie muchy resp. strímre, ako s obojručnými prútmi pomocou spey nahadzovania. Okrem tohto si použitie týchto systémov vyžaduje resp. je určené pre odlišné lovné techniky ako pri jednoručných prútoch, ale toto nemožno považovať priamo za nejakú nevýhodu. Všetky tieto nevýhody sa do určitej miery dajú kompenzovať, no určitú hranicu nie je možné prekročiť.

Skagit shooting heads

Poďme sa teraz bližšie pozrieť na jednotlivé strelné hlavy, čiže Skagit vs. Scandi. Asi si kladiete otázku, ktorú by som si mal kúpiť resp. ktorá je pre mňa vhodná? Dilema je to veľmi zaujímavá a rozuzlenie čiastočne napovie nižšie uvedený obrázok, ktorý demonštruje hlavné rozdiely medzi „štandardnými“ strelnými hlavami oboch systémov.

Skagit vs. Scandi strelná hlava, zadná strana – napojenie runningu, predná strana – napojenie sink tipu resp. polyleadra.

Z obrázka jasne vidieť, že rozdiel je v dĺžke hlavy, profile hlavy a rozložení hmotnosti pozdĺž hlavy (iné rozloženie hmotnosti, ak sa bavíme o Skagit a Scandi hlave s rovnakou celkovou hmotnosťou). Informácie o rozdieloch medzi Skagit a Scandi hlavami je možné nájsť aj v článku Ako na to – Obojručné prúty od Ceskieho, takže sa nebudem veľmi opakovať a uvediem iba, že Skagit hlavy sú určené do najstiesnenejších priestorov, kde je veľmi málo resp. minimum miesta za rybárom a vedľa neho. Z tohto dôvodu sú aj výrazne kratšie ako Scandi a sú vhodné na nahadzovanie veľkých múch alebo strímrov s použitím ťažkých potápavých koncov, angl. „sink tipov“ a prezentácia múch je najhoršia, rovná sa najhrubšia, keďže hrúbka prierezu hlavy je takmer alebo veľmi málo menná pozdĺž celej hlavy a k zužovaniu dochádza iba na veľmi krátkom úseku prednej strany, kde sa napája sink tip. Tieto hlavy sú veľmi dobré pre začiatočníkov, na naučenie spey nahadzovania, lebo sú krátke a aj neskúsený spey muškár ich dokáže relatívne ľahko odlepiť od vody a nahodiť. Nahadzovanie Skagit hláv bez použitia sink tipov je takmer „nemožné“.

Scandi shooting heads

Profil Scandi hlavy je výrazne odlišný od Skagit a zužovanie prierezu hlavy je na významne dlhom úseku hlavy. Toto zabezpečuje výrazne jemnejšiu prezentáciu muchy oproti Skagit hlave. Keďže Scandi hlavy sú dlhšie, sú určené do otvorenejších priestorov, kde je viac voľného miesta za rybárom a vedľa rybára, ako v prípade Skagit, avšak stále vyžadujú relatívne málo miesta na nahadzovanie. Ich využitie je na nahadzovanie menších múch alebo malých strímrov s použitím ľahkých polyleadrov, tam kde sa vyžaduje výrazne jemnejšia prezentácia. Tieto hlavy sú na naučenie spey nahadzovania výrazne náročnejšie, lebo začínajúci muškár môže mať problém s dĺžkou hlavy a správnym „nabitím“ prútu. Ako som už uviedol vyššie, v prípade Scandi hlavy je náhod, čisto iba s hlavou bez použitia polyleadera, možný, no šnúra nemusí správne letieť a taktiež je výrazne ovplyvnené správne rozbalenie šnúry na vodu.Pokiaľ sa bavíme o celkovej váhe Scandi hlavy voči celkovej váhe Skagit hlavy, tak Scandi hlavy sú, pre rovnaké aftma prútu, ľahšie ako Skagit hlavy. Je to dané tým, že Scandi hlava má vo svojej zadnej polovici viac hmotnosti ako Skagit hlava.

Akú dlhú strelnú hlavu si mám kúpiť k svojmu obojručnému prútu?

Teraz už vieme, ktorý systém je alebo by mal byť pre nás vhodný, no nevieme, aká dĺžka hlavy nám bude vyhovovať. Pri výbere dĺžky hlavy, by sme mali prihliadať k tomu, na aký dlhý obojručný prút plánujeme túto hlavu použiť. Je totiž rozdiel mať 15ft alebo 12ft prút. Príliš dlhú Skagit alebo Scandi hlavu môžeme mať s konkrétným prútom už problém odhodiť, hlavne, ak sme začínajúci alebo málo skúsený spey nahadzovač. Pri Skagit hlavách sa doporučuje, aby dĺžka hlavy plus dĺžka sink tipu bola v pomere k dĺžke prútu 2,5 až 3:1. V poslednej dobe sa preferuje pomer cca 2,5:1. Pre napr. 14ft prút je to teda dĺžka hlavy aj s dĺžkou sink tipu cca 35ft. Pri Scandi hlavách sa doporučuje, aby dĺžka hlavy plus dĺžka polyleadra bola v pomere k dĺžke prútu 3 až 3,5:1.Na „optimálny“ pomer má samozrejme vplyv aj samotný štýl spey nahadzovania muškára, jeho osobné preferencie, skúsenosti a podmienky lovu.

A čo správna hmotnosť šnúry? Ako ju zistím?

Tak a teraz sme sa dostali k tomu podstatnému :-). Niežeby to doteraz bolo nepodstatné, ale toto je naozaj dôležité.

K rozhodovaniu, akú hmotnosť hlavy zvoliť pre konkrétny prút, treba povedať, že „neexistuje“ pre obojručné prúty taká tabuľka, ako AFTMA štandard pre jednoručné prúty. Zámerne som dal neexistuje do úvodzoviek, lebo tabuľka/ky sa na internete nejaké nájsť dajú, ale z mojej skúsenosti by som Vám nedoporučoval exaktne ich dodržiavať, lebo sa môžu líšiť. Hmotnosť strelných hláv pre obojručné prúty sa udáva v grainsoch (1 grain = 0,0648 gramu). Niektorí výrobcovia strelných hláv uvádzajú na obaloch aj číslo AFTMA, ale nie je to pravidlom.

Ako teda vybrať správnu hmotnosť hlavy? Asi najlepšie, je doporučiť riadiť sa podľa informácii od výrobcu prútu. Výrobcovia (bohužiaľ nie všetci) už často uvádzajú doporučenú hmotnosť priamo na prúte, nad rukoväťou, väčšinou z opačnej strany ako je značka, typ prútu a AFTMA prútu. Bohužiaľ nie vždy tam nájdete presný údaj, ktorý by sedel pre Vami konkrétne vybranú šnúru resp. zamýšľanú šnúru. Nebudem teraz veľmi rozoberať, prečo to tak je, ale treba to brať ako fakt. Ako teda ďalej pokračovať? Údaje na prúte sú veľmi dobrým odrazovým mostíkom a často nie je problém podľa nich vybrať správnu hlavu. Pokiaľ údaje neposkytujú dostatočnú mieru istoty, je často možné nájsť, buď na webe výrobcu strelnej hlavy alebo v iných zdrojoch na internete, doporučenie výrobcu ku konkrétnej hlave alebo doporučenie hlavy resp. viacerých hláv ku konkrétnemu typu prútu. Taktiež predajcovia strelných hláv často na svojich stránkach uvádzajú tabuľky, kde je AFTMA prútu a k nej hmotnosť vhodnej hlavy v grainsoch. Prípadne „jemnejšie“ doladenie je možné až vyskúšaním hlavy na konkrétnom prúte. Pokiaľ však vyberiete hlavu na základe vyššie uvedených odporúčaní, tak máte veľmi veľkú šancu, že Vám kúpená šnúra bude vyhovovať a nebude Vám ležať doma v poličke.

Strelná hlava Airflo Skagit Compact G2, tabuľka AFTMA vs. hmotnosť hlavy v grainsoch. Foto, zdroj:internet.

Ktorá bude vhodná? Plávajúca, potápavá alebo nebodaj kombinovaná hlava?

V tomto smere treba povedať, že pre začiatočníka určite plávajúcu. Plávajúca hlava je pre začiatočníka, ktorý sa ide učiť nahadzovať s obojručným prútom, jednoznačne najlepšia. Na začiatok určite neodporúčam intermediálnu ani potápavú, lebo ju budeme mať problém zdvihnúť a odlepiť od vody a bude Vám to značne komplikovať učenie techniky nahadzovania. Samozrejme šnúry sa vyrábajú aj intermediálne, potápavé aj kombinované (double denzity, triple denzity), ale tieto sú určené pre pokročilých resp. skúsených spey muškárov, ktorý vedia, že s týmito typmi dokážu dosiahnúť lepšie výsledky lovu resp. s plávajúcou hlavou nevedia dosiahnúť požadovanú prezentáciu muchy a hlavne ovládajú techniku, ktorou sú schopní tieto hlavy odhodiť.

Verím, že pokiaľ ste sa dočítali až sem, tak ste získali základné informácie o strelných hlavách pre obojručné prúty a nie ste úplne vyčerpaní :-). Ak som náhodou niečo zabudol, tak ma prosím ospravedlňte, lebo nie je úplne jednoduché v jednom článku rozobrať všetko do podrobností. Pokiaľ v článku nájdete nejakú chybu, tak budem rád, keď ma na ňu upozorníte, aby som ju mohol opraviť.

Veľa pekných úlovkoch v sezóne 2020, praje Samael.