Zverejnil v rubrike Príbehy člen ceskie.

Posledné tri dni sezóny priniesli množstvo rýb, ktoré sa ale vôbec nedali ľahko. Význam malo nymfovanie pokojných prúdov a jám, avšak nymfu bolo nutné viesť, prípadne oživovať. Na pstruhy všetkých vekových kategórií fungovali nymfičky s ružovým alebo červeným atraktorom. Efektívne bolo aj sušenie vždy, keď ryby začali zbierať (lipne aj pstruhy).