Zverejnil v rubrike Názory člen ceskie.

Tohto muškára určite poznáte. Zatiaľ čo vy si po príchode k vode ešte len obliekate broďáky a zapisujete vychádzku, on sa už stráca za tretím meandrom rieky, pričom druhý preskočil, lebo nevyzeral dostatočne sľubne. Nenecháte sa rozhodiť, v pohode sa pripravíte a idete lapať. Keď sa poobede vrátite k autu, s údivom zistíte, že pri ňom ešte stále chytá druhý váš kolega – od rána sa neodlepil od prvej sľubnej jamy, ktorú našiel.

Zamysleli ste sa niekedy – vedome – nad taktikou lovu? Pokúsim sa zhrnúť štýly chytania, ktoré poznám – aj tak trochu s humorom, aj tak trochu vážne, tak to, prosím, berte s rezervou :)…

Dobyvateľ

Muškára – dobyvateľa som opísal hneď v úvode. Riadi sa heslom „pstruh je ryba prvého náhodu“. Nebrodí neuteká dole riekou preto, aby presvedčil potočáka k záberu – to potočák by mal prejaviť dostatok nadšenia, že ponad neho v rýchlosti prepláva mucha Jozefa Maka – bažania nymfa s lesklým thungstenom.

Plusy: výborný spôsob, ako spoznať novú vodu a vycibriť si „oko“ na produktívne miesta; často spoľahlivý spôsob, ako si „vychodiť“ trofejnú rybu

Mínusy: keď neohľaduplne pošliapete celú rieku, večer pri pive na vás budú všetci zazerať; na exponovaných vodách (CHaP) je kľúč k úspechu často v kvalite, nie kvantite lovu

Veriaci

Heslom veriaceho muškára je „v tejto jame predsa musí byť veľká ryba“, a tomu aj podriaďuje svoj lov. Sľubnej jame je ochotný venovať aj dve hodiny, pričom v nej vyumýva celú svoju muškovnicu. Keď vyskúša poslednú muchu, začne znova od prvej, pretože – čo ak práve vtedy ryba nežrala?

Plusy: odmenou za mravenčiu prácu bývajú cenné vedomosti o tom, ako to na tej – ktorej vode funguje

Mínusy: niekedy dôkaz „existencie ryby“ chýba jednoducho preto, lebo tam žiadna nie je

dubleta pstruha potočného

Zamestnanec MoM

K vode si neprišiel zachytať, neprišiel ani uloviť trofejnú rybu či oddýchnuť si. K vode prišiel s jediným cieľom – zaočkovať čo najviac rýb, bez ohľadu na druh či veľkosť, a každý kus si svedomite odkliknúť na počítadle. Muškárenie pre neho končí zásekom – ryby zdoláva „wireless“ systémom – precíznym nastrelením do pripravenej lapačky podberáka.

Plusy: trojhodinový pretek dokáže odchytať za polovičný čas

Mínusy: na otázku „ako to dnes berie?“ odpovedá číslom

Alternatívny

Kým všetci v partii majú 16.4. plnú hlavu jedinej otázky – čo budú zajtra ryby zbierať, a či vôbec – tohto muškára akoby sa to ani netýkalo. Áno, na ráno má vyviazaný #3 mušák s nymfami, ale podľa hesla „účel svätí prostriedky“ to nie je jeho jediné eso v rukáve. Ak počas prvej polhodiny lovu nepríde potrasenie, uteká do auta pre – UL prívlačový prút. Veď kedy inokedy si bude môcť tak dobre zavláčiť, ak nie na začiatku sezóny, keď ryby ešte nie sú popichané?

Plusy: najlepší muškár medzi prívlačiarmi

Mínusy: najlepší prívlačiar medzi muškármi