Zverejnil v rubrike Ako na to člen ceskie.

Kapor je ryba v našich podmienkach mimoriadne obľúbená medzi športovými rybármi, a teda hojne prítomná v mnohých vodách. Prečo by ortodoxný muškár mal práve na Vianoce a pri love vianočného kapra, vymeniť muškársky prút za kaprársky teleskop?

Hoci kapor rozhodne nepatrí k tradičnej cieľovej rybe muškárenia, muškárenie je ako technika lovu kaprov mimoriadne efektívna, v zime možno o to viac. Pach krmiva na dne sa vplyvom studenej vody šíri minimálne. Kapor svoje stanovište mení zriedkavejšie, prechytaním väčšej plochy a aktívnou prezentáciou nástrahy teda šanca úlovku rastie. Pokiaľ je teplota vody aspoň okolo 5°C a črtá sa oteplenie, neváhajte, vyzbrojte sa sebavedomím, teplými spodkami a choďte „na kapra“.

Kde hľadať kapra

Ak je to možné, vyberieme vychádzku k vode, kde je možný vizuálny kontakt s rybou, ideálne rovno s hejnom kaprov. Práve ku koncu jesene prebieha zarybnenie násadovým kaprom, preto nájsť aspoň násadu by nemala byť nemožná úloha. Násada je naviac často rozplávaná a ryba, ktorá ma energetický výdaj, musí mať rovnako energetický príjem. Ak plánujeme vychádzku na nezarybnený revír, ideálnym kandidátom sú miesta s teplejšou vodou, ako okolie – prítoky (teplej) vody alebo hlboké miesta, prípadne priesaky spodnej vody (hladina na danom mieste ostáva nezamrznutá aj pri silných mrazoch) a podobne. Teplota vody by mala byť aspoň okolo 5°C, ideálny stav je, ak má teplota práve stúpajúci trend.

Čo mu ponúknuť

Ako prvé, zabudnite všetko, čo o výbere muchy a jej prezentácií viete. Nebudete to potrebovať. Prvý nápad – drobné pakomáre, ktoré s prestávkami vedieme v stĺpci? Nezabralo? Kriváčik prírodných farieb a ak nezaberie, zmenšíme veľkosť a vyskúšame inú farbu? Nie! Kapor je v zime spomalený a zaujme ho veľké sústo položené na dne, ktoré oživíme potiahnutím v správnom čase. Dno je v zime posiate tými istými obyvateľmi, čo v horúcom lete, s jednou výnimkou. Mnohí obyvatelia dna neprežili zimu a ich ostatky ostali zahrabané niekde v rybničnom smetisku alebo od toho nemajú ďaleko a nehybne prežívajú. Kapor je oportunista a pri prehrabávaní dna veľkým sústom nepohrdne. Vhodné je teda začať lov tými istými vzormi a veľkosťami, ako v lete, možno obohatenými o nejaký atraktor.

Ako to odprezentovať

Ak ju máme, použijeme pomaly potápavú šnúru, lovíme na jednu muchu, prípadne na dve muchy, pričom ťažšiu z nich – bobinu, iný abstraktný rozmernejší vzor – umiestnime na príves, ktorý je nasledovaný nezaťaženou koncovou nymfou, spravidla prírodným vzorom (opäť bežnej veľkosti). Takúto zostavu hodíme do dráhy ryby, necháme vyklesať. V momente, keď je kapor v blízkosti (a nezaujala ho nehybná nástraha), zostavu oživíme jedným výraznejším potiahnutím. Ak je takto ponúknutá zostava odmietnutá niekoľkými rybami, zmeníme muchu a skúšame znova. Aktívne sťahovanie muchy v stĺpci sa mne ukázalo ako krajne neúčinné. V zime je zima, potrava je nehybná.