Zverejnil v rubrike Naše ryby člen ceskie.

V seriáli „naše ryby“ postupne priblížime všetky druhy muškársky zaujímavých rýb. Seriál je určený najmä začiatočníkom a mládeži, ale veríme, že v každom článku nájde zaujímavé fakty aj dlhoročný rybár.

Biotop

Jalec (hlavatý, tmavý aj maloústy) je našim pôvodným druhom, obývajúcim tečúce aj stojaté vody až po pstruhové pásmo. Najlepšie sa cíti v teplejších nížinných riekach s hĺbkou okolo jedného metra, avšak nájdeme ho aj v stojatých vodách alebo podhorských riekach, kde obýva pokojnejšie a hlbšie úseky – dolná hranica teplotnej tolerancie jalca je 4°C (ktorá je však veľmi ďaleko od jeho komfortnej teploty).

Vďaka odlišnej preferencií pri výbere životného priestoru tak nie je nevyhnutne primárnym ani sekundárnym konkurentom (priamym predačným tlakom ani nárokom na potravu a priestor) pstruha a lipňa.

Rozmnožovanie

Jalec pohlavne dospieva, v závislosti od priemernej teploty vody a potravinovej dostupnosti, v druhom až šiestom roku života. Mliečniaky dospievajú skôr (2. až 4. rok), ikernačky neskôr (4. až 6. rok života).

Výter prebieha na jar po oteplení vody nad 14°C a zvyčajne sa opakuje dvakrát v priebehu leta s odstupom týždňov. V typickom biotope jalca – nížinnej rieke – tiahnu matičné kusy v hejnách do menších prítokov (ak nie sú dostupné, výter prebieha hoci aj v plytších zátokách).

Ak nájdeme trejúce sa jalce, pochopiteľne ich nijako nerušíme, hoci sú veľmi žravé, až agresívne.

Výter prebieha v plytkej, tečúcej vode na štrkový podklad, výnimočne na vodné rastlinstvo. Rast jalca závisí od veľkosti toku a v prvom rade od potravinovej dostupnosti. V prípade optimálnych podmienok atakuje 3 ročný jalec hranicu 30 centimetrov a môže dorásť až k hranici 60 centimetrov (rekordné kusy siahajú k veľkosti 75 centimetrov).

nížinná rieka - biotop jalca

Správanie jalca a lov

Jalec je zvedavá ryba. Nie je ťažké zaujať jeho pozornosť, no o to ťažšie je priviesť ho k záberu – najmä väčšie jedince. Ak nájdeme jedného, je vysoká šanca, že na danom mieste chytíme aj ďaľších. Jalec je relatívne plachá ryba, ak však vyplašíme hejno, zvyčajne sa behom polhodinky vráti na pôvodné miesto. V niektorých, skôr vzácnych prípadoch, jalcom na chuti neuberie ani fakt, že vedia o našej prítomnosti.

Nymfa a streamer

Na rozdiel od lososovitých druhov rýb pri love jalca na nymfu nič nepokazíme výraznejším „driftovaním“ – umelým vedením nymfy rýchlejšie, než je sila prúdu. Rovnako pri nahadzovaní nie je na škodu hlasné člupnutie muchy o hladinu, ktoré častokrát vyvolá okamžitý útok. Špecifikom lovu jalca je aj veľkosť ponúkaných nýmf – netreba sa báť väčších veľkostí, naopak, práve väčšie sústo často zaujme aj väčšie ryby.

Suchá mucha

Je preferovaná technika vždy, keď to umožňuje aktivita rýb. Vidieť, ako sa otvorí veľká tlama jalca, aby v nej následne zmizla mucha, stojí zato. Opäť platí to, čo pri love na nymfu – netreba sa báť veľkých, suchozemských vzorov hmyzu (kobylka, osa, chrobák). Samozrejme, pri rojení vôbec nič nepokazíme lovom na rojacu sa podenku.

Vedeli ste, že…

… jalec je v Írsku a Taliansku považovaný za škodnú, invazívnu rybu, nakoľko sa nejedná o tam pôvodný druh? Do niektorých írskych riek bol vysadený rybármi v 90tych rokoch. Jeho odlov bol nariadený krátko nato, v roku 2006.

… jalec bol významný hospodársky druh v stredovekom Poľsku?

… jalec patrí k dlhovekým rybám a môže sa dožiť až vyše 20 rokov? Ak sa vám pošťastí chytiť jalca o veľkosti cez 50 centimetrov, jedná sa veľmi pravdepodobne o jedinca starého zhruba 15 rokov.