Zverejnil v rubrike Naše ryby člen ceskie.

Jarovecko-Rusovecké dunajské ramená, známe „Rúry“, 90. roky. „Malému ja“ mizne z večernej hladiny plaváčik, zasekávam. Nasleduje boj, ktorý si živo pamätám aj o viac než dve desaťročia neskôr. Po dráme s niekoľkými výskokmi končí na brehu červenica, ale aká! Do pol metra jej veľa nechýba, ak vôbec. Z veľkej papule vyberám malinký háčik s kostniakom a chystám sa ju pustiť, keď zakročí pán chytajúci neďaleko – chce si ju zobrať. Cítim sa poctený – oco bráva domov výlučne „ušlachtilé druhy“, a túto som predsa chytil ja sám…

Ako som už písal v ktoromsi inom článku, plotica lesklá je druh ryby, ktorá sa správa ako lososovitá – chýba jej už len tuková plutvička. Veľmi bojovná, bok sa jej leskne, pri zdolávačke zavše povyskakuje, žije v prúdnici a najmä, je možné ju uloviť na mušku. Ale uloviť, to neznamená loviť. Cielene.

Názov Plotica lesklá Rutilus pigus 
Lovná miera
Veľkosť do 60 cm (vačšinou okolo 40 cm)
Doba hájenia celoročne hájená
Výskyt prúdne úseky nížinných riek

Fitness ploticu spozná každé pozorné oko. Od obyčajnej plotice ju odlišuje štíhlejšie telo, silnejšia chvostová plutva, často kovovomodré sfarebenie boku (aha, znova sme pri analógií s dúhakom), spodné ústa. Ak by ste boli – po bojovnom zdolávaní – ešte stále na pochybách, pozrite sa jej rovno do očí. Oči plotice lesklej sú žlté, kdežto plotica alebo červenica má oči s červenou dúhovkou.

Plotica lesklá je celoročne hájená ryba, naviac druh európskeho významu – jeho spoločenská hodnota je 500 EUR

Samozrejme dorastá do väčšej veľkosti, a to niekedy až šesťdesiat centimetrov. Hoci rastie pomalšie, jedná sa o dlhovekú rybu – štvoročné jedine dosahujú dĺžku okolo 25, osemročné 40 centimetrov. Kusy atakujúce 50 centimetrov môžu mať 12 rokov a viac.

Biotop plotice lesklej - Váh

Biotop plotice lesklej – Váh

Plotica lesklá je rožšírená v Dunaji a jeho ramenách, Malom Dunaji, Morave, Váhu, Hrone, Nitre, Ipli, Tise a Latorici (zdroj: biomonitoring.sk). V Česku sa už nevyskytuje – posledný zdokumentovaný úlovok je z roku 1955 (Břeclav, Dyje). Na našom území, zdá sa, má tento druh najhoršie za sebou – najmä na Váhu a povodí Dunaja jej početnosť mierne rastie.

Rovnako ako plotica obyčajná, aj plotica lesklá je hejnová ryba – nikdy sa nevyskytuje samotársky, zato ale často migruje. Kde ju však stretnete raz, tam ju pravdepodobne nájdete v rovnakú ročnú dobu aj nabudúce.

Spôsob lovu

Keďže sa jedná o celoročne hájenú rybu, jej cielený lov je samozrejme zakázaný. Ulovené kusy je nutné opatrne a okamžite pustiť. Ak by aj jej lov bol raz opäť povolený, nebol by to ľahký chlebíček. Úlovok plotice lesklej je v mojom prípade najčastejšie len vedľajší produkt popri jalcovaní alebo podustvovaní na Váhu a povodí Dunaja.

Vyhľadáva hlbšie, prúdne úseky riek, so štrkovým dnom a rastlinstvom na blízku. Živý sa najmä kôrovcami vyskytujúcimi sa na dne (kriváky, blešivci a pod.), väčšie kusy údajne vekom inklinujú prevažne k vegánstvu. Moje úspešné vzory sú teda variácie red tag nymfy pri love jalcov (najmä s riadne „huňatým“ telíčkom) a najmä klasické vzory ponúkané podustvám po dne – český krivák (lesklý zelený, s fialovým srdiečkom) a blešivec. V prípade thungstenových nýmf mám podozrenie, že rovnako ako podustvám, aj ploticiam lesklým pripomína väčší thungsten šúlajúci sa po dne ulitku slimáka. Alebo jednoducho lesklému sústu utekajúcemu popod ich na dno zahnuté papuľky nedokážu odolať. Sporadicky slávia úspech aj squirmy wormy, či dokonca prívlačiari s gumenými nástrahami.