Zverejnil v rubrike Recenzie revírov člen ceskie.

V tejto recenzií sa vzdialime (i keď nie tak úplne) zo pstruhových revírov a priblížime si bližšie jednu zaujímavú vodu neďaleko nášho hlavného mesta.

Dunaj č. 3 – OR horná inundácia

S revírnym číslom 2-0560-1-1 je opísaný ako „Sústava ramien od jej vyústenia do starého koryta Dunaja nad starým prístavom v Gabčíkove po odberný objekt z prívodného kanála VD pri obci Dobrohošť. Zákaz rybolovu na odbernom zariadení do ramennej sústavy Dobrohošť. Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany.“

Prístup k vode

Pre muškárov je zaujímavý najmä (ak nie aj výlučne) horný úsek sústavy, pod MVE Dobrohošť. Prístup autom k hornému úseku je úplne bezproblémový, nižšie partie sú z odľahlejšieho brehu prístupné len peši (alebo člnom). Po príchode k vode je zásadný výber strany ramena, z ktorej loviť. Strana bližšie v smere príjazdu z mesta je jednoduchšia voľba. Hneď na začiatku je dobre chytateľný „bazén“ pri výpuste z MVE a aj nasledujúce stovky metrov ramena sú lepšie chytateľné z tejto strany. Druhý breh je zarastenejší a strmší, avšak na prvom kilometri sa do neho častejšie opiera prúd, preto sú v jeho bezprostrednej blízkosti hlbšie miesta, obsadené najmä boleňmi a šťukami.

Charakter vody

Horný úsek tvorí mierne regulované koryto, ktoré pozvoľna prechádza do neregulovanej sústavy. V celej hornej časti revíru prevláda ťažná, rýchla voda s hĺbkou okolo 2 metrov (s občasnými jamami, najmä v meandroch). Dno je štrkovo bahnité, podľa charakteru prúdu. Brodenie je možné len veľmi obmedzene v miestach, kde nie sú nánosy blata, resp. kde je regulácia a štrkové dno. Pokiaľ je voda zakalená, muškárenie na tomto revíry prakticky nemá zmysel a je nutné počkať na odkalenie Dunaja.

Osádka rýb

Najčastejšie lovenou rybou na mušku je jalec (tmavý aj hlavatý) veľkosti 30 – 45 cm, podustva a boleň vo veľkosti 45 – 70 cm. Ďalej prevláda šťuka, zubáč, sumec, občas (po zarybnení) pstruh dúhový konzumnej veľkosti a veľmi výnimočne môže teoreticky skončiť na prúte aj hlavátka, ktorou je revír už niekoľko rokov sporadicky zarybňovaní (H2).

Technika lovu

Aplikovateľné sú všetky techniky lovu, pri love dravcov je pochopiteľne najúčinnejší lov na streamer, avšak je problematické ho udržať v silnom ťažnom prúde – je potrebný silnejší prút s potápavou šnúrou pre dlhšie hody a okamžitú dopravu nástrahy na dno. Pri troche šťastia je takmer celoročne možné zastihnúť zber jalcov a boleňov zaujímavých veľkostí z hladiny, bohužiaľ presvedčiť ich suchou muškou je úloha častokrát nad muškárove sily. Dlhou nymfou je možné vo vhodnom období loviť natiahnuté podustvy, prípadne pleskáče, sporadicky kapre a mreny.

Fotogaléria