Zverejnil 12. mája 2022 v rubrike Rybárske podujatia člen ceskie.

Na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, pracoviska Dunajská Streda (ŠOP) sa uskutoční simulovaná jarná a letná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja (ĽRS) zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v súlade s Dodatkom č. 2 k Dočasnému manipulačnému poriadku pre SVD G-N na území SR, aktualizácia XI. (DMP, akt. XI).

Jarná simulovaná záplava:
· termín začatia: 14.5.2022
· dĺžka trvania: 30 dní
· kulminačný prietok: 90 m3/s (3 dni)

Letná simulovaná záplava:
· termín začatia: 13.6.2022
· dĺžka trvania: 16 dní
· maximálny prietok: 60 m3/s