Zverejnil 29. januára 2022 v rubrike Rybárske podujatia člen ceskie.

Výnimkou sa povoľuje za určitých podmienok úmyselne usmrcovať a úmyselne rušiť jedincov chráneného druhu živočícha – kormorána veľkého. Podmienky povolenia výnimky sú uvedené vo výroku rozhodnutia.

Kedy do 15.3.2027
Odkaz Web SRZ