Zverejnil 18. júna 2023 v rubrike Rybárske podujatia člen ceskie.

Do Dunaja vypustili 20.000 mladých jeseterov malých. Vysádzali sa pod zdržou Čunovo, pri obci Sap a na Veľkolélskom ostrove. Priame vypúšťanie jeseterov do riek je jedným z nástrojov na posilnenie populácií tohto ohrozeného druhu rýb. Informovalo o tom Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ).

Kde Čunovo, Sap, Veľkolélsky ostrov
Odkaz Ochranári vypustili do Dunaja 20-tisíc ks násady jesetera