Zverejnil 10. apríla 2020 v rubrike Rybárske podujatia člen ceskie.

SRZ Rada Žilina uznesením č. 41/2020 z 1. apríla 2020 [nie, nie je to vtip :)] vypúšťa pstruha dúhového z limitu 40 ks privlastnených rýb na povolenie. Denný limit privlastnenia pstruha dúhového je naďalej stanovený §14 Vyhlášky č. 381/218 Zákona o rybárstve.

Môžeme sa len domnievať, prečo. Takýto počin je možné vnímať v dvoch rovinách – na jednej strane bude určite menej pekných veľkých dúhakov na našich veľkých riekach (Váh, Hron, Dunajec, Poprad…). Na strane druhej, dúhak sa správa ako škodná na menších pstruhových potokoch – dokáže zlikvidovať aj desiatky jednoročkov potočáka za týždeň.

Kedy od 1.4.2020
Odkaz srzrada.sk